documenten en presentaties

Hier vind je verschillende interessante verslagen, handreikingen, presentaties en andere documenten:

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
In 2021 organiseert het NOV het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Ook jouw organisatie kan hierbij aanhaken, bijv. bij de Expeditie Nieuwe Gezichten gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers.

"Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet is bedoeld te laten zien wat vrijwilligers bijdragen aan de maatschappij, hoe leuk en waardevol dat is én om anderen te vragen zich ook in te zetten."

Op de website Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 lees je alle actuele informatie.

Corona-overzicht NOV
Het NOV verzamelt op haar Platform Vrijwillige Inzet allerhande relevante informatie over Corona voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales. Zo vind je daar onder meer een handreiking over het hanteren van de Corona-richtlijnen bij de opstart van het vrijwilligerswerk, welke tot stand is gekomen in samenwerking met Movisie, en informatie over de inzet van 70-plussers als vrijwilliger.

Handreiking één op één vrijwilligerswerk Covid-19
Lees hier het protocol voor werken met vrijwilligers mei 2020.

Trends vrijwillige inzet 2020
NL voor elkaar maakte dit trenddocument.

 

 Volg ons hier op twitter.

 LIke ons hier op facebook.