regionale MaS bijeenkomsten

De volgende jaarlijkse Regiobijeenkomst over de Maatschappelijke stage in de regio Zuid Oost Utrecht staat gepland!

Donderdag 1 oktober 2020, 16.00 – 18.00 uur
De regiobijeenkomst over de Maatschappelijke Stage in de regio Zuid Oost Utrecht wordt éénmaal per schooljaar gehouden om elkaar te inspireren. Bij de bijeenkomst zijn aanwezig: contactpersonen van de middelbare scholen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, leerlingen en stagemakelaars. Het programma voor de MaS bijeenkomst 2020 verschijnt juli 2020.