test of scan

Welk vrijwilligerswerk past bij mij?

Focustest vrijwilligerwerk (via het steunpunt vrijwiwilligerswerk Heerenveen)

Cultuurproef
Met de cultuurproef die je hier vind, kun je de cultuur van jouw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoek je jouw huidige organisatiecultuur. Zo wordt snel duidelijk hoe jouw organisatie functioneert en welke normen en waarden kenmerkend zijn. Je kunt de Cultuurproef ook gebruiken om de gewenste cultuur in beeld te brengen.

Ik ben geweldig test (speciaal voor jongeren) 
De Ik-ben-geweldig test bestaat uit 24 vragen. Het doel van de test is om aan te geven waar jij geweldig in zou kunnen zijn.
De Ik ben geweldig test.

Vrijwilligerstest voor de zorg
Wil je als vrijwilliger aan de slag in de zorg, maar weet je niet precies wat je zou willen doen? Denk je dat de zorg niets voor jou is, maar wil je misschien toch verrast worden? De test is online en bestaat uit drie delen, van elk 48 vragen.
Zorg beter met vrijwilligers test

CiviQ  - Quickscan
De QuickScan bestaat uit een uigebreide vragenlijst met alle stappen van het vinden en binden van vrijwilligers. Na het invullen heb je meteen een actieplan op papier. Je komt tot het beste resultaat als je de QuickScan met een aantal mensen uit de organisatie samen invullen. De QuickScan is bestemd voor vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezighouden met het vinden en binden van vrijwilligers. Het instrument levert vooral veel op voor organisaties die op dit gebied nog niet alles tot in de details geregeld hebben.

Je kunt deze QuickScan gebruiken als:

  • er een tekort aan vrijwilligers is
  • wervingsinspanningen tot nu toe onvoldoende opleveren
  • nieuwe vrijwilligers wel binnenkomen, maar niet lang blijven
  • de organisatie een wervingscampagne wil opzetten
  • de organisatie na wil gaan hoe ze omgaat met het vinden en binden van vrijwilligers

Quickscan