uitkomst per vraag

enquete conclusie en acties 
In januari 2018 hebben we een enquete gehouden onder maatschappelijke organisaties. Lees hier alle conclusie en acties.

uitkomst per vraag 

1a. Naam van uw organisatie?

Er hebben 48 organisaties meegedaan aan de enquête.

 

1b. Hoe is de samenstelling van uw organisatie?

 

Aantal

Percentage

Alleen vrijwilligers

21

44%

Meer vrijwilligers dan beroepskrachten

17

35%

Meer beroepskrachten dan vrijwilligers

10

21%

 

1c. Hoeveel vrijwilligers werken er bij uw organisatie?

 

Aantal

Percentage

1-10

14

29%

11-50

 

16

33%

51-100

5

10%

Meer dan 100

13

27%

 

1d. Maakt u gebruik van onze diensten?

 

Aantal

Percentage

ja

38

79%

nee

10

21%

 

2a. Hoe beoordeelt u onze diensten?

 

goed

voldoende

onvoldoende

Nvt

V/G*

Digitale nieuwsbrief (Update)

11

10

1

14

95%

Vrijwilligersmarkt

20

10

2

5

94%

Website Vrijwilligerscentrale

6

20

3

8

90%

Bemiddeling Maatschappelijke Stage

6

6

2

22

86%

Netwerkbijeenkomsten

11

9

4

10

83%

Advies op maat

6

6

3

19

80%

Het vinden van vrijwilligers (vacaturebank)

7

17

7

5

77%

*V/G = het percentage dat onze diensten voldoende of goed beoordelen

 

2b. Hoe beoordeelt u onze algemene dienstverlening?

 

goed

voldoende

onvoldoende

Nvt

V/G*

Klantvriendelijkheid

20

13

0

2

100%

Bereikbaarheid locatie

10

13

0

12

100%

Respons via de email

21

10

1

4

97%

Deskundigheid

16

15

1

4

97%

Telefonische bereikbaarheid

11

16

1

8

96%

*V/G = het percentage dat onze diensten voldoende of goed beoordelen

 

2c. Wat is de opbrengst van onze ondersteuning voor uw organisatie?

 

Aantal

Percentage

Wij hebben nieuwe vrijwilligers gevonden

22

46%

Wij zijn goed geïnformeerd over (ontwikkelingen in het) vrijwilligerswerk

11

23%

Wij delen onze kennis en ervaring en werken meer samen met andere vrijwilligersorganisaties

11

23%

(Het werk van) onze organisatie is goed gepromoot

8

17%

Wij zijn goed geadviseerd op bepaalde thema`s zoals vrijwilligersbeleid en regelgeving

5

10%

Wij krijgen goede begeleiding voor de Maatschappelijke Stagiaires

4

8%

Wij hebben geen opbrengst ervaren

4

8%

Wij zijn goed ondersteund bij de inzet van mensen met extra begeleiding

2

4%

 

2d. Welk rapportcijfer geeft u de Vrijwilligerscentrale Zeist?

Gemiddeld een 7,5

 

2e. Welke diensten kunnen wij verbeteren?

 

Aantal

Percentage

Faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaring in het vrijwilligersveld

13

34%

De vormgeving en gebruiksvriendelijkheid van de vacaturebank

12

32%

Onderlinge uitwisseling van organisaties stimuleren (netwerk)

10

26%

Waardering en promotie van vrijwilligerswerk

9

24%

Informatie, advies en ondersteuning op maat

8

21%

Aanbod van workshops

6

16%

Communicatie over onze dienstverlening

4

11%

Ondersteuning maatschappelijke stage

2

5%

 

Er zijn geen verbeteringen nodig

10

21%

 

3a. Heeft u vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben? (bijv. vluchtelingen/nieuwkomers of mensen met lichamelijke of psychische kwetsbaarheid)

 

Aantal

Percentage

Ja

18

38%

Nee, maar we staan er wel voor open

16

33%

Nee, dat past niet in onze organisatie

14

29%

 

3b. Heeft u meer begeleiding nodig om deze mensen vrijwilligerswerk aan te bieden?

 

Aantal

Percentage

Ja

8

19%

Nee

34

81%

 

3c. Doet uw organisatie mee met de Maatschappelijke Stage?

 

Aantal

Percentage

Ja

21

44%

Nee, maar we hebben wel interesse

7

15%

Nee, we hebben geen interesse

20

42%

 

3d. De overheid wil vrijwilligerswerk bij jongeren (18 t/m 27 jaar) stimuleren door de Maatschappelijke Diensttijd. Heeft u interesse en kunnen wij u daarbij ondersteunen?

 

Aantal

Percentage

Ik heb interesse en krijg graag ondersteuning

18

41%

Ik heb interesse maar weet hoe ik dit moet invullen

5

11%

Ik heb geen interesse

21

48%

 

4a. In welke van onderstaande trainingen/bijeenkomsten zou u interesse hebben:

 

Aantal

Percentage

Netwerkbijeenkomsten met vergelijkbare organisaties

20

42%

(Nieuwe) wet en regelingen m.b.t. het vrijwilligerswerk

18

38%

Werven vrijwilligers

15

31%

Inzet sociale media

13

27%

Intervisie voor vrijwilligerscoördinatoren

10

21%

Algemene training voor vrijwilligerscoördinatoren

10

21%

Meer diversiteit in ons vrijwilligersbestand

9

19%

Vacatureteksten opstellen

6

13%

Fondsenwerving

6

13%

Versterken c.q. vernieuwen van onze organisatie

6

13%

Begeleiden van vrijwilligers die extra ondersteuning vragen

5

10%

 

4b. Wat ziet u als de belangrijkste rol van de Vrijwilligerscentrale Zeist?

 

Aantal

Percentage

Bemiddeling tussen vraag en aanbod vrijwilligers (vacaturebank)

35

73%

Algemene promotie van vrijwilligerswerk

30

63%

Faciliteren van netwerken

19

40%

VrijwilligersAcademie: trainingen en workshops voor vrijwilligers en organisaties

18

38%

Organisaties ondersteunen bij het zélf vinden van vrijwilligers

16

33%

Coördinatie van de Maatschappelijke Stage

14

29%

Kenniscentrum: voor oa beleid, vergoedingen en actuele ontwikkelingen

14

29%

Uitvoerder projecten zoals Eigen Kracht, Digitaal café en VrijwilligerThuis

12

25%